Czyszczenie systemów wentylacji (HVAC) na jednostkach pływających

Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna we wszystkich pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie czy zwierzęta. Aby zapewnić prawidłową wymianę zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej pracy urządzeń, potrzebny jest sprawny system wentylacji oraz sprawne i czyste urządzenia służące do wymiany powietrza. Okresowe czyszczenie przewodów kominowych, wentylacyjnych, dymowych i spalinowych to obowiązek wynikający nie tylko z przepisów, ale przede wszystkim z rozsądku.

Wykonujemy czyszczenie:

  • przewodów wentylacji
  • przewodów wentylacji tłuszczowej
  • przewodów spalinowych i kominów

Od kilku lat specjalizujemy się w czyszczeniu systemów HVAC, kuchni i przewodów wentylacji tłuszczowej, systemów spalinowych i szybów wentylacyjnych na jednostkach pływających. W przypadku usług dla sektora morskiego czyszczenie wentylacji wykonujemy zarówno podczas pobytu statku w stoczni jak również w porcie czy podczas rejsu.