Usługi alpinistyczne

Oferujemy usługi w miejscach o utrudnionym dostępie wykonujemy metodą dostępu linowego. Alpinizm przemysłowy to głównie oszczędność czasu i ograniczenie kosztów związanych z postawieniem rusztowania, wynajęciem podnośnika czy dźwigu.

Alpiniści przemysłowi prawie wcale nie zakłócają normalnego procesu zakładowego, a ich sposób pracy jest szybki, pewny, skuteczny i za przystępną cenę.

Metodą dostępu linowego wykonujemy prace z zakresu:

Przemysł lądowy

  • montaż, demontaż, naprawa, konserwacja, remonty w miejscach trudno dostępnych budynków, obiektów przemysłowych, wież, dachów, anten; czyszczenie i mycie elewacji, dachów, konstrukcji stalowych, miejsc trudno dostępnych, wymienników ciepła pieców, silosów, kominów, ciągów technologicznych;
  • czyszczenie strumieniowo-ścierne, malowanie, antykorozja (stali i betonu) suwnic, dźwigów, silosów i zbiorników, kominów, konstrukcji mostów i kładek;
  • inspekcje techniczne;

Przemysł morski

  • montaż, demontaż, naprawa, konserwacja, remonty w miejscach trudno dostępnych platform wiertniczych, statków i systemów energetyki wiatrowej;
    czyszczenie i mycie okien i przeszkleń promów pasażerskich, konstrukcji, szybów wentylacyjnych i zsypowych oraz miejsc trudno dostępnych na statkach, platformach wiertniczych i systemów energetyki wiatrowej;
  • czyszczenie wysokociśnieniowe i strumieniowo-ścierne, malowanie ręczne i maszynowe, antykorozja miejsc trudno dostępnych, kadłuba, zbiorników;
  • oraz wszelkie inne prace o trudnym dostępie.